Site Overlay

Förändringsarbete genom experiment

Kaizen som är ett både välkänt och vanligt verktyg inom förändringsarbete kommer ifrån Toyota Production System, och är ett av fem kärnvärden inom TPS. Ett försök till översättning av Kaizen innebär ungefär ständiga förbättringar, och handlar om att ständigt förändra processer eftersom dem aldrig kan bli perfekta.

Vi har ofta stött på Kaizen i en bra form, där man söker förbättringspotential i befintliga processer, och samlar dessa i någon typ av lista, exempelvis en Actionlista med deadlines och ansvarigas signaturer. Vi har också sätt att många av dessa actions blir utförda och skapar förändring, men många rader på i Actionslistan flyttas fram när dem inte blivit utförda i tid. Det man egentligen gör är att man med hjälp av arbetsgruppens kunskaper tittar på processen ifrån samma perspektiv som tidigare, och sammanfattar och mer eller mindre detaljerat beskriver den förbättringspotential som ofta redan är känd.

Ett alternativt sätt att jobba med förändringsarbete är att utföra experiment i processerna. För att skapa “ständiga experiment” ska vi utföra dem varje dag, och för att hinna med detta varje dag måste vi avgränsa dem till små delar i en process. När vi gör väldigt små experiment varje dag i små delar av en process kan vi inte förvänta oss stora genomgående förändringar, och det är inte heller syftet, utan syftet med experiment är att öka arbetsgruppens gemensamma kunskapsnivå för att bättre hitta förbättringspotential, och samtidigt skapa en acceptans i gruppen kring de förändringar som sedan genomförs.

Ett mycket framgångsrikt verktyg för att hitta struktur, organisation och ledarskap runt experiment som plattform i ständiga förbättringar är Toyota Kata.

 

Fördelar med experiment i Kaizen (ständiga förbättringar):

  • Små experiment hinner man med varje dag
  • Experiment syftar till att öka kunskapsnivån, och det innebär att ett experiment inte kan “misslyckas”
  • Arbetsgruppen tvingas att prata om sina processer varje dag, och det skapar gemensamma bilder gruppens arbetsuppgifter
  • Experiment varje dag innebär att man alltid är i rörelse. Så man slipper “starta upp” förändringsarbetet då och då, och man slipper prata om hur gruppen ska hinna med det vid sidan om de dagliga leveranserna
  • Med experiment varje dag blir Kaizen en del av verksamheten istället för en parallell förbättringsprocess, och det är ju fundamentalt för Lean Production

 

Tänk på att man aldrig får äventyra säkerheten när man utför experiment!

 

Läs mer om Kaizen här.

Läs mer om Toyota Kata här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Copyright © 2020 SEAB. All Rights Reserved. | Catch Foodmania by Catch Themes