Site Overlay

Solidaritet som ledningsverktyg

Hur man blir en bra ledare är naturligtvis diskuterat genom tiderna. De gånger jag frågat medarbetarna vad dem tycker kännetecknar en bra ledare kommer ofta begrepp som rättvisa och förebild upp. Jag tycker att det både är självklart och enkelt på ett sätt, men samtidigt svårt när man ska konkretisera begreppen i vardagen.

Solidaritet (i syfte att vara en förebild) kan kanske exemplifieras genom en ledares stordåd, och exemplen är många så som Mahamta Gandhi, Dalai Lama, Nelson Mandela osv. Få av oss får chansen att påverka så stort, men jag är övertygad om att begreppet kan hjälpa oss ändå, i vardagen. Så, hur gör man?

Begreppet kommer ifrån latinets solidum, och kan definieras som att gemensamt ta ansvar för något, där gruppens väl går före det individuella intresset. Solidaritet kan alltså handla om att föregå med gått exempel genom att visa hänsyn i gruppen utan egenintresse, i syfte att hjälpa kollektivet till ett gemensamt ansvar. När man som ledare lägger bort sin prestige, sin direkta vilja till befordran och tar sig tid att bara vara, då kan man vara en solidarisk förebild utan att göra eller säga saker för sin egen vinnings skull. Den naturliga effekten är att gruppen upptäcker att ledaren är där för just gurppen, och inte för sin egen skull. Och detta, i sin tur, kan bygga en organisationskultur av öppenhet, tillit och gemenskap. Och, naturligtvis behöver det inte handla om storslagna gärningar ute i världen, utan om allt som händer mitt i vardagen.

Tips på att vara ett föredöme genom vardagssolidaritet:

  • Fixa undan din disk efter fikan, och ta hand om smulorna på bordet
  • Visa medtrafikanter stor hänsyn, allra helst dem som råkar göra fel
  • Välj rättvisemärkta produkter
  • Låt medarbetarna presentera sina idéer först, så att du inte pressar dem tillbaka med dina “sanningar”
  • Välj grön el, även i företaget

Läs mer om solidaritet och stora ledare:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Copyright © 2020 SEAB. All Rights Reserved. | Catch Foodmania by Catch Themes