Site Overlay

SEAB Leadership

Med många års erfarenheter av Lean, Balanced Scorecard, Theory of Constraints och andra modeller vill vi lyfta fram Kaplans och Nortons uttalande:

”Förmågan att implementera en strategi är viktigare än kvaliteten i själva strategin”.

Vi vill med andra ord framhäva styrkan i att odla ett starkt och utvecklande ledarskap i organisationen, i syfte att genomföra  den strategi som företagsledningen slagit in på, och alla de små och stora beslut som kommer utifrån den.

På ett sätt kan man se ledarskap som olika fundament, att lyfta in begrepp som etiskt ledarskap, situationsanpassat eller estetiskt ledarskap, stress management osv. Vi tror på att ledarskapet i en organisation ska springa ur en väl definierad värdegrund.

Samtidigt behöver man inte starta med en komplett bild av alla delar, utan istället utgå ifrån den situation man befinner sig i, här och nu. Utifrån den kända situationen kan man sedan öppna nya dörrar, signalera till medarbetare det som är viktigt för organisationen, varumärket och för kunderna, och känna sig mer och mer trygg i riktning med verksamhetens övergripande målsättning.

Vill du veta mer? Kontakta oss så tar vi ett möte för att se vart ni är, och vart ni är på väg!

Tankar från tänkare:

Målet av Eliyahu M. Goldratt

Balanced Scorecard av Norton och Kaplan

Copyright © 2020 SEAB. All Rights Reserved. | Catch Foodmania by Catch Themes